Shiga don sauraro ko sauke Tafsirin Suratul Fatiha, daga Shaikh Ibraheem Zakzaky (H).

001- Fatiha 01 (Aya 1-7)

Cibiyar Wallafa

Share this: