Shahid Ali Mu’azu, da ne ga Malam Mu’azu Ishaq Mai fata. Sunan mahaifiyarshi Maryam Dalhatu. Shi kani […]
Shahid Muhammad Mu’azu, mahaddacin Alkur’ani mai girma, matashi ne dan shekara 19 a saddda ya yi Shahada, […]
Cikin Malaman Harkar Musulunci, wadanda Allah Ta’ala ya rabauta su da samun Shahada a waki’ar Buhari ta […]