Kana iya kallon Tarihin Jagoran Gwagwarmayar Musulunci, Shaikh Ibraheem Zakzaky (H), kashi na 5.
Kana iya kallon Tarihin Jagoran Gwagwarmayar Musulunci, Shaikh Ibraheem Zakzaky (H), kashi na 4
Kana iya kallon Tarihin Jagoran Gwagwarmayar Musulunci, Shaikh Ibraheem Zakzaky (H), kashi na 3.
Kana iya kallon Tarihin Jagoran Gwagwarmayar Musulunci, Shaikh Ibraheem Zakzaky (H), kashi na 2.
Kana iya kallon Tarihin Jagoran Gwagwarmayar Musulunci, Shaikh Ibraheem Zakzaky (H), kashi na 1.